Từ khóa: Bưu điện

Vietnam Post góp 10.000 thiết bị thông minh vào chương trình “Sóng và máy tính cho em” – Tin Công Nghệ

Vietnam Post góp 10.000 thiết bị thông minh vào chương trình “Sóng và máy tính cho em”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Vietnam Post góp 10.000 thiết bị thông minh vào chương trình “Sóng và máy tính cho em” – Tin Công Nghệ Covid 19, dịch Covid 19, học tập trực tuyến, chuyển đổi số, chuyển đổi số giáo dục, xã hội số, Bộ TT&TT, Vietnam Post, Bưu điện, máy tính, thiết bị

Hơn 130 đặc sản của Long An đã được bán trên sàn Postmart – Tin Công Nghệ

Hơn 130 đặc sản của Long An đã được bán trên sàn Postmart  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hơn 130 đặc sản của Long An đã được bán trên sàn Postmart – Tin Công Nghệ Covid 19, dịch Covid 19, tiêu thụ nông sản, hàng hóa thiết yếu, Bộ TT&TT, Vietnam Post, Bưu điện, Long An Hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đưa hơn 130 sản phẩm

Doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ hỗ trợ bưu tá hạn chế tiếp xúc thời Covid – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ hỗ trợ bưu tá hạn chế tiếp xúc thời Covid  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ hỗ trợ bưu tá hạn chế tiếp xúc thời Covid – Tin Công Nghệ Hệ thống tủ phát hàng tự động Post Smart của Vietnam Post và mô hình bưu cục số của Viettel Post đã góp phần hạn chế tiếp xúc trực