Từ khóa: bưu cục số

Doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ hỗ trợ bưu tá hạn chế tiếp xúc thời Covid – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ hỗ trợ bưu tá hạn chế tiếp xúc thời Covid  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ hỗ trợ bưu tá hạn chế tiếp xúc thời Covid – Tin Công Nghệ Hệ thống tủ phát hàng tự động Post Smart của Vietnam Post và mô hình bưu cục số của Viettel Post đã góp phần hạn chế tiếp xúc trực