Từ khóa: Android

Apple: “iOS an toàn hơn Android hàng chục lần” – Tin Công Nghệ

Apple: “iOS an toàn hơn Android hàng chục lần”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Apple: “iOS an toàn hơn Android hàng chục lần” – Tin Công Nghệ Apple cho biết trong 4 năm qua, các thiết bị Android nhiễm phải phần mềm độc hại cao hơn gấp 15 đến 47 lần so với iPhone. Apple cho thấy trong 4 năm qua, các thiết bị Android

Mất việc vì ứng dụng báo thức lỗi – Tin Công Nghệ

Mất việc vì ứng dụng báo thức lỗi  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Mất việc vì ứng dụng báo thức lỗi – Tin Công Nghệ Một người dùng chia sẻ rằng tính năng báo thức trên ứng dụng đồng hồ dường như không hoạt động. Lỗi này xuất hiện trên nhiều thiết bị và vẫn chưa được khắc phục. Một người dùng chia sẻ