Thống nhất một mã QR dùng chung cho các ứng dụng, nền tảng công nghệ chống dịch – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Thống nhất một mã QR dùng chung cho các ứng dụng, nền tảng công nghệ chống dịch – Tin Công Nghệ Covid 19, dịch Covid 19, công nghệ chống dịch, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, khai báo y tế, quét mã QR

Bộ TT&TT vừa có chỉ dẫn kỹ thuật về mã QR cá nhân nhất trí toàn quốc tạo tiền đề quan trọng giúp người dân có thể chọn dùng ứng dụng cung cấp mã QR cá nhân thích hợp để phòng chống dịch Covid-19.

 

Thực hiện Nghị quyết 78 ngày 20/7/2021 của Chính phủ, Bộ TT&TT và Bộ Y tế đã thống nhất triển khai nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý tin tức người ra vào địa điểm bằng mã QR. Trong đó, mỗi người dân được cấp một mã QR cá nhân nhất trí trên mọi thứ các phần mềm phòng, chống dịch Covid-19.

Trong kết luận cuộc họp hồi tháng 8 giữa 3 Bộ: Công an, Y tế và TT&TT về triển khai phần mềm theo dõi, quản lý di biến động công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ TT&TT cho biết đã tiến hành xây dựng nền tảng quản lý và cấp mã QR cá nhân thống nhất cho người sử dụng trên các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (nền tảng QRQG). Thời điểm hiện tại, nền tảng QRQG đã cơ bản được hoàn thành.

Thống nhất một mã QR dùng chung cho các ứng dụng, nền tảng công nghệ chống dịch
Việc sử dụng một mã QR cá nhân nhất trí trong mỗi thứ các nền tảng, ứng dụng sẽ tạo thuận tiện nhiều nhất cho người dân, cơ quan, tổ chức khi thực hành các kỹ năng phòng, chống Covid-19.

Hôm nay, ngày 11/9, Bộ TT&TT đã ra quyết định ban hành chỉ dẫn về các đòi hỏi kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1).

Tài liệu này quy định về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân, chỉ dẫn về việc cấp và sử dụng mã QR cá nhân trong những nền tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo hướng dẫn, mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 được cấp một mã QR cá nhân. Mã QR cá nhân có thể được dùng để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đọc và truy vấn dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19.

Các nền tảng, ứng dụng khi tiến hành phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần đáp ứng các đòi hỏi kỹ thuật trong tài liệu chỉ dẫn về các đòi hỏi kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, phần mềm phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1).

Các nền tảng phục vụ việc cung cấp, quản lý mã QR cá nhân cũng cần phải tuân thủ Quy chế 733 ngày 13/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về quản lý dữ liệu y tế của người khai báo y tế từ những phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Trong thời gian tới, lúc các tỉnh, phố xá thả lỏng giãn cách và đưa một bộ phận nhất định trong xã hội hoạt động trở lại trong tình trạng bình thường mới, để tình trạng bình thường mới này được duy trì ổn định và an toàn, việc tiến hành áp dụng các giải pháp công nghệ, mà cụ thể là giải pháp quét mã QR sẽ đem tính cốt lõi.

Người dân khi ra đường, đến các điểm công cộng, nơi tập trung đông người cũng cần phải quét mã QR. Các công sở, doanh nghiệp, cửa hàng, các nơi cung cấp dịch vụ… khi mở cửa phải đáp ứng việc quan sát ra vào bằng mã QR.

Vì thế, việc Bộ TT&TT có chỉ dẫn để hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân nhất trí trong hầu hết các nền tảng, ứng dụng sẽ tạo thuận tiện tối đa cho từng người dân và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ thêm về thời điểm các nền tảng, phần mềm công nghệ chống dịch hiện có sử dụng chung 1 mã QR thống nhất, đại diện Trung tâm Công nghệ phòng trừ dịch Covid-19 cho biết: “Nền tảng quản lý và cấp mã QR cá nhân thống nhất cho người sử dụng trên các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 hiện đã sẵn sàng. Sẽ cần khoảng 1 tuần cho những ứng dụng kết nối, đồng bộ dữ liệu”.

Trong thời gian tới, các nền tảng, phần mềm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước lúc tiến hành sẽ cần được Bộ TT&TT và Bộ Y tế đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng đòi hỏi kỹ thuật được ban bố tại website https://covid19.tech.gov.vn . Đầu mối tổ chức việc thu nhận và đánh giá là Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia.

Vân Anh

Covid 19, dịch Covid 19, công nghệ chống dịch, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, khai báo y tế, quét mã QR

Nội dung Thống nhất một mã QR dùng chung cho các ứng dụng, nền tảng công nghệ chống dịch – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác