Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc – Tin Công Nghệ Mỗi cán bộ Hội Nhà báo phải thấy được công việc mình đang làm là vinh dự, trách nhiệm, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp.

Theo Thường trực Ban Bí thư, mỗi cán bộ Hội Nhà báo phải thấy được công việc mình đang làm là vinh dự, trách nhiệm, là đang góp phần thành lập nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp.

52 người trúng cử Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI
Trao giải cho 166 ấn phẩm báo chí điển hình
Chuyển đổi số báo chí, dữ liệu là ‘sống còn’

 

Phiên chính thức Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xảy ra sáng nay (31/12).

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Xây dựng đội ngũ người làm báo trong sạch, vững mạnh

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh báo chí nội địa và thế giới đang có những thay đổi thâm thúy về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, biện pháp do Đại hội đặt ra sẽ được ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới.

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Ảnh: Phạm Hải

Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (khóa X) Hồ Quang Lợi cho biết, trong nhiệm kỳ qua, nhiều cấp Hội, các bộ phận báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng lên ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Thực hiện tốt Đề án báo chí chuyên sâu cao thời kì 2016-2020, tổ chức tốt Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được không ít cấp Hội Nhà báo Việt Nam chú ý nhằm hướng tới nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. 

Từ Trung ương Hội đến các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội và Chi hội trực thuộc đã tiến hành học tập Luật Báo chí 2016 và đóng góp xây dựng Quy định về đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Gần 300 Hội đồng xử lý vi phạm lương tâm trong nghề người làm báo Việt Nam từ cấp Trung ương đến các cấp hội trực thuộc được thành lập và đã đi vào hoạt động, quyết định khai trừ và tịch thu thẻ hội viên 20 tình huống vi phạm; cùng theo đó khiển trách và nhắc nhở phê bình, rút hiểu biết các trường hợp vi phạm khác trong sử dụng mạng xã hội. 

Hội Nhà báo Việt Nam đã lên tiếng kịp thời kết hợp với những bộ phận chức năng, các địa phương thực hành nhiều giải pháp cần có giải quyết nghiêm minh các hành vi cản trở, đe dọa, hành hung, xúc phạm các nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (khóa X) Hồ Quang Lợi. Ảnh: Phạm Hải

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 7.109 hội viên mới, trung bình hằng năm kết nạp gần 1.500 hội viên, này là số lượng cao nhất từ trước đến nay…

Bên cạnh những ưu điểm, Báo cáo Chính trị cũng nêu một số khuyết điểm, hạn chế. Như một số tổ chức hội vẫn không thực sự chú ý công tác dạy dỗ tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp nên một số cơ quan báo chí, một cơ quan những người làm báo xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến những phạm luật pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Một số tổ chức hội thiếu năng động sáng tạo, người đứng đầu thiếu nhiệt tình với công tác hội nên hoạt động hội thiếu sức sống, chưa hiệu quả, chưa tập hợp và thu hút được hội viên…

Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ XI, Báo cáo Chính trị nhấn mạnh việc tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, tối tân vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống các âm mưu, hành động, ý kiến sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo quản nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng hàng ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu trọng trách trong tình hình mới. Tăng cường công tác dạy dỗ tư tưởng, nâng lên bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số.

Tích cực bảo vệ quyền làm nghành nghề hợp pháp và các quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên. Tăng cường ứng dụng hùng cường công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, khai thác nhiều nhất nền tảng Internet để thành lập loại hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng, trở thành những cơ quan báo chí đa phương tiện mạnh…

Tạo thế trận “đấu tranh nhân dân” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Tại Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa X do ông Nguyễn Đức Lợi – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, Hội đã thực hành tốt các nội dung cơ bản như: Triển khai sâu rộng Luật Báo chí 2016, phát hành và thi hành 10 điều Quy định đạo đức, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, xây dựng Hội đồng xử lý phạm luật đạo đức nghề nghiệp từ trung ương xuống cơ sở; Tiếp tục thực hành Giải báo chí Quốc gia, thi hành Đề án bổ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí bài bản cao giai đoạn 2016-2020 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bổ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí uy tín cao thời kì 2021-2025 với mức chi phí phù hợp…

Về khuyết điểm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa tập trung lãnh đạo kịp thời, chưa có biện pháp sát thực, hiệu quả để khắc phục triệt để một số hạn chế, khuyết điểm như: Tính chuyên nghiệp của cán bộ chuyên trách công tác Hội chưa cao, một số chỉ đạo Hội kiêm nhiệm chưa dành thời gian cần phải có cho công tác Hội; Công tác kiểm tra ở một số cấp Hội còn thụ động, chưa đuổi kịp tình hình hoạt động báo chí và mạng xã hội diễn ra mau chóng và phức tạp… 

Tham luận tại Đại hội, nhà báo Đồng Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch túc trực Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN đề cập đến việc coi trọng nâng lên trình độ nghiệp vụ, giúp hội viên tự tin làm báo đa loại hình, đa nền tảng, đa ngôn ngữ và đa phương tiện.

 

Theo ông Hùng, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội Nhà báo Việt Nam thì bản thân các cán bộ Liên Chi hội và các Chi hội phải nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nghiệp vụ. Các từ khóa “thiết thực, ngắn gọn, hữu hiệu và vui” chính là nguyên nhân tạo cảm hứng sáng tạo và thu hút hội viên nhiệt tình tham gia.

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc
Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân Lê Ngọc Long. Ảnh: Phạm Hải

Nêu những hiểu biết về tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở báo mình, nhà báo Lê Ngọc Long – Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đến trọng trách bảo quản nền tảng tư tưởng bằng các chương trình, kế hoạch “đặt hàng” cụ thể với từng bộ phận báo chí để phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi thứ các bộ phận báo chí, có như vậy mới tạo thừa thế trận “đấu tranh nhân dân” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Khắc phục tư tưởng tổ chức Hội là chốn “hội hè”, nhàn hạ

Phát biểu chỉ huy tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương và đánh giá cao những góp sức cao lớn của báo chí toàn nước cũng giống của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số nét nổi bật như: Hoạt động của Hội chuyển biến tích cực, cơ chế hoạt động có nhiều đổi mới, kịp lúc phát hiện, chống lại hội viên phạm luật pháp luật, phạm luật đạo đức người làm báo; Công tác bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng báo chí và đạo đức nhà báo có bước tiến bộ; Hội đã tổ chức tốt nhiều hội báo…

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: Phạm Hải

Tuy nhiên, ông cũng nêu một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số bộ phận báo chí, một cơ quan người làm báo xa rời tôn chỉ mục đích, thiếu trách nhiệm, thậm chí từ chối chức năng định hướng dạy dỗ của báo chí, phạm luật pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; Ý thức thành lập Hội còn hạn chế, hoạt động Hội có khi có nơi còn thiếu sức sống; Chưa xử lý, chống lại kịp thời những phạm luật của hội viên; một cơ quan nhà báo còn thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, thậm chí có trạng thái chữ nghĩa vụng về, cẩu thả…

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, báo chí phải đổi mới mình, thực thụ là kênh tin tức chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

Để Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư nêu một số nội dung gợi mở để Đại hội suy nghĩ.

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI tặng hoa cho các thành viên Ban Chấp hành khóa X. Ảnh: Phạm Hải

Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trách nhiệm lớn lao của Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ lợi ích, quyền lợi hợp pháp của hội viên, cổ vũ sức sáng tạo, đóng góp của các nhà báo, thành lập tổ chức Hội thực thụ là căn nhà ấm tình đồng nghiệp, nơi kết nối, giao lưu, tin cậy và chia sẻ của hội viên.

Sứ mệnh quan trọng, cao cả đó đòi hỏi tổ chức Hội phải thực sự vững mạnh. Sự vững mạnh đó dựa trên năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của từng hội viên, trước hết là từng cán bộ Hội.

“Cần khắc phục tư tưởng tổ chức Hội là chốn “hội hè”, nhàn hạ, ai làm cũng được, dẫn đến dễ dãi trong chọn lựa cán bộ. Càng tuyệt đối tránh xem Hội là “cứ địa riêng” để sắp xếp “đàn em” thân tín. Bộ máy của Hội, dù ở Trung ương hay địa phương, phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc…”, ông Võ Văn Thưởng lưu ý.

Mỗi cán bộ Hội Nhà báo phải thấy được công việc mình đang làm là vinh dự, trách nhiệm, là đang góp phần thành lập nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, thực hành tốt chức năng tin tức và định hướng cư dân mạng xã hội. 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh công tác kết nạp hội viên mới bảo hiểm chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường quản lý hội viên; thực hành hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người làm báo phạm luật pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. 

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc
Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, hăng hái và thái độ tĩnh tâm trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, đừng để thiếu tích cực chi phối, không nên để tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí. Khoa học – công nghệ dù phát triển, tạo thuận tiện cho nhà báo tác nghiệp như thế nào, cũng chẳng thể thay thế được trái tim, khối óc, ý chí, bản lĩnh, tính nhân văn của người làm báo. 

Theo Thường trực Ban Bí thư, chúng ta đang sống trong 1 xã hội mở về thông tin, dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Đây là môi trường nhiều thách thức, nhưng cũng tạo nên những cơ hội lớn cho báo chí.

Chúng ta đã nắm bắt cơ hội tạo ra bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí về số lượng, chất lượng, loại hình, nội dung, hình thức. Tuy nhiên, vai trò, tổ chức Hội chưa thực thụ có vị thế tương xứng với sự đi lên của báo chí. Tình trạng này cần được khắc phục, và không ai khác, chính Hội cần là chủ thể, chủ động cải thiện tình hình thông qua các chương trình hành động, các hoạt động cụ thể và thiết thực, có sức cuốn hút và lan tỏa, tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, uy tín và hữu hiệu hoạt động của nhiều cấp Hội Nhà báo Việt Nam…

Hương Quỳnh

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng

Nội dung Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác