Từ khóa: phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam tìm người nhiễm Covid-19 bằng tiếng ho liệu có khả thi? – Tin Công Nghệ

Việt Nam tìm người nhiễm Covid-19 bằng tiếng ho liệu có khả thi?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam tìm người nhiễm Covid-19 bằng tiếng ho liệu có khả thi? – Tin Công Nghệ Đây là băn khoăn của không ít độc giả trước thông tin các nhà khoa học Việt Nam đang nghiên cứu việc sử dụng công nghệ AI kết hợp với tiếng ho để tìm