Từ khóa: liên thông nền tảng công nghệ chống dịch

Phải có nền tảng công nghệ chống dịch thống nhất, liên thông toàn quốc – Tin Công Nghệ

Phải có nền tảng công nghệ chống dịch thống nhất, liên thông toàn quốc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phải có nền tảng công nghệ chống dịch thống nhất, liên thông toàn quốc – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT và các Sở đồng quan điểm phải có một số nền tảng CNTT thống nhất, liên thông của quốc gia, để phục vụ tốt nhất công tác phòng dịch Covid-19. Bộ