Từ khóa: Nơi tiêm vắc xin Covid-19

Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua Sổ sức khoẻ điện tử – Tin Công Nghệ

Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua Sổ sức khoẻ điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua Sổ sức khoẻ điện tử – Tin Công Nghệ Người dân có nhu cầu tiêm vắc xin Covid-19 có thể đăng ký theo biểu mẫu và gửi về UBND xã, phường, thị trấn mà mình cư trú. Ngoài ra, người dân