Từ khóa: Hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin Covid-19

Hàng triệu người dân đã đăng ký tiêm vắc xin bằng ứng dụng – Tin Công Nghệ

Hàng triệu người dân đã đăng ký tiêm vắc xin bằng ứng dụng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hàng triệu người dân đã đăng ký tiêm vắc xin bằng ứng dụng – Tin Công Nghệ Đây là ứng dụng được thiết kế để người dân chủ động đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật các phản ứng sau tiêm cũng như chứng nhận tiêm chủng bản

Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua Sổ sức khoẻ điện tử – Tin Công Nghệ

Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua Sổ sức khoẻ điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hướng dẫn cách đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua Sổ sức khoẻ điện tử – Tin Công Nghệ Người dân có nhu cầu tiêm vắc xin Covid-19 có thể đăng ký theo biểu mẫu và gửi về UBND xã, phường, thị trấn mà mình cư trú. Ngoài ra, người dân