Từ khóa: Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Chuyển đổi số phải phục vụ cuộc sống của người dân, phát triển đất nước – Tin Công Nghệ

Chuyển đổi số phải phục vụ cuộc sống của người dân, phát triển đất nước  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chuyển đổi số phải phục vụ cuộc sống của người dân, phát triển đất nước – Tin Công Nghệ Đó là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 3. Đó