Từ khóa: di động

Thế giới mở cửa chào đón CP để hình thành hệ sinh thái mạnh – Tin Công Nghệ

Thế giới mở cửa chào đón CP để hình thành hệ sinh thái mạnh  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thế giới mở cửa chào đón CP để hình thành hệ sinh thái mạnh – Tin Công Nghệ Quy mô thị trường dịch vụ giá trị gia tăng di động toàn cầu ước đạt hơn 700 tỷ USD năm 2022. Trong bối cảnh đó, các nhà mạng trên thế giới đang

Tắt sóng 2G vào năm 2023 để sẵn sàng cho kinh tế số, xã hội số – Tin Công Nghệ

Tắt sóng 2G vào năm 2023 để sẵn sàng cho kinh tế số, xã hội số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tắt sóng 2G vào năm 2023 để sẵn sàng cho kinh tế số, xã hội số – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra sáng kiến của Việt Nam là sẽ tắt sóng 2G vào năm 2023, khi mật độ thuê bao này còn khoảng 5%. Trong buổi