Từ khóa: Dịch vụ MVAS

Thế giới mở cửa chào đón CP để hình thành hệ sinh thái mạnh – Tin Công Nghệ

Thế giới mở cửa chào đón CP để hình thành hệ sinh thái mạnh  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thế giới mở cửa chào đón CP để hình thành hệ sinh thái mạnh – Tin Công Nghệ Quy mô thị trường dịch vụ giá trị gia tăng di động toàn cầu ước đạt hơn 700 tỷ USD năm 2022. Trong bối cảnh đó, các nhà mạng trên thế giới đang