Từ khóa: COP26

Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác về kinh tế số và chuyển đổi số – Tin Công Nghệ

Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác về kinh tế số và chuyển đổi số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác về kinh tế số và chuyển đổi số – Tin Công Nghệ Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Chris Philp ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và chuyển đổi số giữa

Meta thành lập Trung tâm thông tin Khoa học về Khí hậu tại Việt Nam – Tin Công Nghệ

Meta thành lập Trung tâm thông tin Khoa học về Khí hậu tại Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Meta thành lập Trung tâm thông tin Khoa học về Khí hậu tại Việt Nam – Tin Công Nghệ Ngay sau khi đổi tên, Meta (tên gọi mới của Facebook) đã triển khai một hoạt động mới tại Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á. Ngay sau khi đổi tên,