Từ khóa: Bộ trưởng Chris Philp

Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác về kinh tế số và chuyển đổi số – Tin Công Nghệ

Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác về kinh tế số và chuyển đổi số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác về kinh tế số và chuyển đổi số – Tin Công Nghệ Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Chris Philp ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và chuyển đổi số giữa