Từ khóa: Chủ tịch Quốc hội

Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác về thông tin và truyền thông – Tin Công Nghệ

Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác về thông tin và truyền thông  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác về thông tin và truyền thông – Tin Công Nghệ rên cơ sở biên bản ghi nhớ được ký kết, hai nước sẽ tăng cường trao đổi về xây dựng chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính và các

Chuyển đổi số phải toả tới từng góc khuất – Tin Công Nghệ

Chuyển đổi số phải toả tới từng góc khuất  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chuyển đổi số phải toả tới từng góc khuất – Tin Công Nghệ Chương trình nghị sự của AIPA- 42 đặt ra nhiều vấn đề yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đối với các nước ASEAN, trong đó có chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19. Chương trình nghị sự