Từ khóa: chơi game

Trung Quốc hạn chế trẻ em giải trí trên mạng trong kế hoạch phát triển 10 năm – Tin Công Nghệ

Trung Quốc hạn chế trẻ em giải trí trên mạng trong kế hoạch phát triển 10 năm  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc hạn chế trẻ em giải trí trên mạng trong kế hoạch phát triển 10 năm – Tin Công Nghệ Các công ty công nghệ được yêu cầu hạn chế thời gian và nội dung đối với trẻ em trong việc chơi game, livestream và sử dụng mạng xã hội

Nhiều người Philippines thất nghiệp kiếm sống nhờ tựa game Việt – Tin Công Nghệ

Nhiều người Philippines thất nghiệp kiếm sống nhờ tựa game Việt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhiều người Philippines thất nghiệp kiếm sống nhờ tựa game Việt – Tin Công Nghệ Những tựa game như Axie Infinity trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều người mất việc trong đại dịch. Tuy nhiên, việc đổ tiền vào game này cũng tiềm ẩn nguy cơ. Những tựa game

Game của Amazon khiến card đồ họa đắt tiền đột tử – Tin Công Nghệ

Game của Amazon khiến card đồ họa đắt tiền đột tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Game của Amazon khiến card đồ họa đắt tiền đột tử – Tin Công Nghệ Card đồ họa RTX 3090 của nhiều người dùng gặp lỗi khi chơi phiên bản thử nghiệm tựa game New World. Card đồ họa RTX 3090 của nhiều người sử dụng gặp lỗi lúc chơi phiên

Chúng ta còn có thể chơi game khi về già? – Tin Công Nghệ

Chúng ta còn có thể chơi game khi về già?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chúng ta còn có thể chơi game khi về già? – Tin Công Nghệ Người chơi có tuổi dễ gặp khó khăn với các tựa game hành động vì nhịp độ và sự phức tạp của game ngày nay. Người chơi có tuổi dễ gặp khó khăn với các tựa game