Từ khóa: chơi Axie Infinity

Nhiều người Philippines thất nghiệp kiếm sống nhờ tựa game Việt – Tin Công Nghệ

Nhiều người Philippines thất nghiệp kiếm sống nhờ tựa game Việt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhiều người Philippines thất nghiệp kiếm sống nhờ tựa game Việt – Tin Công Nghệ Những tựa game như Axie Infinity trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều người mất việc trong đại dịch. Tuy nhiên, việc đổ tiền vào game này cũng tiềm ẩn nguy cơ. Những tựa game