Từ khóa: chip bán dẫn

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc trình làng 3 loại chip bán dẫn mới – Tin Công Nghệ

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc trình làng 3 loại chip bán dẫn mới  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tập đoàn công nghệ Trung Quốc trình làng 3 loại chip bán dẫn mới – Tin Công Nghệ Một trong những chip bán dẫn mới được Tencent công bố có tên gọi là Zixiao. Chip có khả năng xử lý hình ảnh, video và ngôn ngữ bản địa, có thể được

Trung Quốc vẫn phụ thuộc công nghệ nước ngoài để phát triển chip riêng – Tin Công Nghệ

Trung Quốc vẫn phụ thuộc công nghệ nước ngoài để phát triển chip riêng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc vẫn phụ thuộc công nghệ nước ngoài để phát triển chip riêng – Tin Công Nghệ Trên thực tế, Trung Quốc vẫn phải phụ thuộc nhiều vào công nghệ của nước ngoài và còn một chặng đường dài phía trước để tiến tới khả năng tự cung, tự cấp