Từ khóa: Chip bán dẫn Zixiao

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc trình làng 3 loại chip bán dẫn mới – Tin Công Nghệ

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc trình làng 3 loại chip bán dẫn mới  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tập đoàn công nghệ Trung Quốc trình làng 3 loại chip bán dẫn mới – Tin Công Nghệ Một trong những chip bán dẫn mới được Tencent công bố có tên gọi là Zixiao. Chip có khả năng xử lý hình ảnh, video và ngôn ngữ bản địa, có thể được