Từ khóa: camera thông minh

Bộ TT&TT ban hành danh mục 16 sản phẩm CNTT trọng điểm – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT ban hành danh mục 16 sản phẩm CNTT trọng điểm  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT ban hành danh mục 16 sản phẩm CNTT trọng điểm – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 19 ban hành danh mục 16 sản phẩm, dòng sản phẩm CNTT trọng điểm. Danh mục mới này được áp dụng từ ngày 2/2/2022. Trong danh mục mới

Tỷ lệ camera/người của Việt Nam ngang Nhật, bằng 1/5 Trung Quốc – Tin Công Nghệ

Tỷ lệ camera/người của Việt Nam ngang Nhật, bằng 1/5 Trung Quốc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tỷ lệ camera/người của Việt Nam ngang Nhật, bằng 1/5 Trung Quốc – Tin Công Nghệ Việt Nam cần gia tăng tỷ lệ camera/người để thúc đẩy việc tự động hóa, AI hóa các công việc giản đơn, tiết kiệm nhân lực nhằm sử dụng cho các công việc tạo ra