Từ khóa: công nghiệp CNTT

Bộ TT&TT ban hành danh mục 16 sản phẩm CNTT trọng điểm – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT ban hành danh mục 16 sản phẩm CNTT trọng điểm  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT ban hành danh mục 16 sản phẩm CNTT trọng điểm – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 19 ban hành danh mục 16 sản phẩm, dòng sản phẩm CNTT trọng điểm. Danh mục mới này được áp dụng từ ngày 2/2/2022. Trong danh mục mới