Từ khóa: cách mạng số

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số giáo dục – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số giáo dục  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số giáo dục – Tin Công Nghệ Cuộc cách mạng số đã mang đến cho ngành Giáo dục Đào tạo một công cụ có tính cách mạng, đó là các platforms dùng chung toàn quốc, đồng thời cho phép ngành này có