Từ khóa: bộ trưởng Bộ TT&TT

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT – Tin Công Nghệ

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT – Tin Công Nghệ Ngày 9/12/2021, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT, sau đây là toàn văn bài phát

Bộ TT&TT có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 1375 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đức Long,