Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT – Tin Công Nghệ Ngày 9/12/2021, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT, sau đây là toàn văn bài phát biểu này.

Ngày 9/12/2021, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Lễ ban bố quyết định Chủ tịch VNPT, sau này là toàn văn bài phát biểu.

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT

Thay mặt chỉ đạo Bộ TT&TT, tôi xin chúc mừng chiến sỹ Tô Dũng Thái nhận nhiệm vụ Chủ tịch Tập đoàn VNPT. Đây là vinh dự, nhưng cũng chính là trách nhiệm rất nặng nề. Xin chia vui và cũng chia sẻ với đồng chí tân Chủ tịch. Tâm trạng của 1 người chỉ đạo có trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ mới thì lúc nào cũng chính là vừa mừng vừa lo. Nhận vị trí cao hơn thì lo nhiều hơn.

Ngành viễn thông đang đi ngang mấy năm nay. Không có tăng trưởng luôn là nỗi lo lớn nhất của người đứng đầu một doanh nghiệp. Bởi lẽ, một tổ chức không tăng trưởng là một tổ chức thụt lùi, vì kinh tế vẫn tăng trưởng 6-8%. Một tổ chức không tăng trưởng là một tổ chức không đề ra thách thức mới, không có hưng phấn khai phá một vùng đất mới, và vì vậy mà bao phủ là không khí ảm đạm.

Tạo ra không gian mới cho VNPT bây giờ là thử thách lớn nhất với tân Chủ tịch. Không gian mới này lại phải đủ lớn và đủ xa để VNPT cũng đều có thể đi một chặng đường dài. Không gian mới cho 1 tập đoàn lớn như VNPT thì không phải ngàn tỷ, cũng không phải chục ngàn tỷ, mà cần là trăm ngàn tỷ và lớn hơn. Không gian mới này cũng không phải cho một năm, cho 5 năm hay 10 năm mà cần phải dài hơn.

Không ít người đã từng nghĩ 3G là không gian mới so với 2G, 4G là không gian mới so với 3G hay sắp tới 5G là không gian mới so với 4G đối với nhà mạng. Không phải như vậy. Chiếc ô tô chạy tốc độ 100km/h và chiếc ô tô chạy 150km/h thì vẫn chính là chiếc ô tô thôi.

Dữ liệu là một loại tài nguyên mới, một loại đất đai mới. Canh tác trên đất đai này sẽ tạo ra giá trị. Càng nhiều dữ liệu thì càng nhiều đất đai. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, con người chẳng những tiêu xài tài nguyên mà còn tạo nên tài nguyên. Vậy thì hạ tầng dữ liệu có phải một không gian mới không? Hạ tầng giải quyết dữ liệu có phải không gian mới không? Cloud Computing có phải hạ tầng của nền kinh tế số không? Và nếu vậy thì nó lớn cỡ nào? Chắc chắn phải lớn hơn hạ tầng alô rồi.

Kinh tế số là sử dụng công nghệ số như 1 loại công cụ sản xuất mới để tạo nên mặt hàng trong mỗi lĩnh vực. Mọi doanh nghiệp sẽ đều là doanh nghiệp công nghệ. Mỗi người dân cũng sẽ sử dụng công nghệ số để sáng tạo, để có sản phẩm. Vậy ai sẽ là người cung cấp các công cụ sản xuất này cho hàng triệu doanh nghiệp, hàng trăm triệu con người dân? Liệu có phải doanh nghiệp viễn thông không? Không có ai đang ở địa thế tốt hơn nhà mạng để làm việc này: Cung cấp công nghệ số như là một dịch vụ. Thị trường này còn có lớn không? Công cụ sản xuất của 1 nền kinh tế thì chưa từng là nhỏ cả. Nó sẽ xung quanh 10% GDP. Trong khi doanh thu của viễn thông alô và data đang chỉ bao quanh 3% GDP.

Hai tỉ dụ trên đây thì cũng có thể có thể gọi là không gian mới cho nhà mạng.

Hạ tầng số là hạ tầng chiến lược quốc gia. Hãy làm rõ định nghĩa này để tìm không gian mới cho VNPT.

Một doanh nghiệp nhỏ thì ngày mai là quan trọng. Một doanh nghiệp lớn như VNPT thì 3-5-10 năm tới mới là quan trọng. Phải suy nghĩ, phải chuẩn bị, phải đầu tư cho 3-5-10 năm tới. Và đây sẽ là việc của Chủ tịch VNPT.

Một doanh nghiệp bình thông thường doanh số là quan trọng. Một doanh nghiệp vĩ đại thì sau lợi nhuận là gì mới là điều quan trọng. Doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải có lợi nhuận, nhưng doanh số không phải mục đích cuối cùng của doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là thực hành một sứ mạng đối với đất nước, với nhân loại. Vậy sứ mệnh của VNPT là gì? Và đây cũng là việc của Chủ tịch Tập đoàn.

 

Doanh nghiệp chính phủ thì trước mắt là để thực hiện chiến lược quốc gia, đi đầu, đi trước, là đầu tàu trong thực hành chiến lược quốc gia. Thị trường thì mạnh trong ngắn hạn, chính phủ thì phải mạnh trong dài hạn. Và doanh nghiệp chính phủ là công cụ vật chất để chính phủ thực thi sức mạnh dài hạn của mình. Với VNPT thì là thực hành chiến lược ngành TT&TT. Năm 2021 là năm sinh ra các chiến lược quốc gia về: Hạ tầng số, Chính phủ số, Kinh tế số và xã hội số, An toàn thông tin, Công nghiệp công nghệ số. Xác định phần của mình trong các chiến lược quốc gia nói trên cũng chính là việc của Chủ tịch Tập đoàn. VNPT mà không nhận thì Chính phủ cũng sẽ giao, Bộ cũng sẽ giao. Nếu không giống như vậy thì VNPT đâu phải là doanh nghiệp nhà nước.

Giải quyết tốt mối liên hệ giữa Chủ tịch và Tổng giám đốc trong 1 doanh nghiệp nhà nước có ý nghĩa quyết định. Hai người này còn có khi là một và có khi là hai. Họ là một lúc nói tới mục tiêu chung cả của công ty, họ là một khi cùng vì lợi ích chung của công ty, họ là một khi đại diện cho sự đoàn kết của cả công ty. Họ là hai khi bổ sung cho nhau để làm tốt việc sản xuất mua bán của công ty. Chủ tịch thì tập trung vào chiến lược, vào việc tạo cơ chế mới, động lực mới, vào việc quan sát và cảnh báo sớm để bảo vệ Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thì tập trung vào thực thi. Sự thất bại của VNPT thì luôn là trách nhiệm của cả hai. Thực thi kém luôn chịu trách nhiệm của Chủ tịch. Vì thực thi kém cũng có thể do chiến lược sai, hoặc chiến lược đúng nhưng giải pháp trong chiến lược lại không phù hợp. Thực thi kém có thể do không tạo được cơ chế mới, động lực mới thích hợp để thực thi chiến lược. Thực thi kém cũng cũng có thể có thể do công cụ giám sát, cảnh báo không kịp thời để điều tiết Tổng giám đốc.

VNPT là một doanh nghiệp lớn và quan trọng của ngành TT&TT. Bộ TT&TT chịu trách nhiệm định hướng chiến lược cho VNPT, giao các nhiệm vụ quốc gia cho VNPT, tạo môi trường và chính sách để các doanh nghiệp trong lĩnh vực cạnh tranh lành mạnh cùng phát triển. Bộ là nơi khi VNPT khó khăn gì thì tìm tới. Không chỉ vậy, VNPT phải đầu tư thoả đáng cho bộ phận nghiên cứu thể chế, chính sách, công nghệ, trung tâm để đề nghị với Bộ TT&TT những vấn đề mới giúp cho ngành phát triển, cũng nghĩa là giúp cho đất nước phát triển.

Đại hội XIII của Đảng đã định vị phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và chuyển đổi số. Đất nước có cường thịnh hay là không là lệ thuộc vào động lực này. Muốn vậy phải có nhân lực, nhất là chỉ đạo có kiến thức về công nghệ số và chuyển đổi số. Nguồn cán bộ này hiện đang rất khan hiếm. VNPT phải định vị là chỗ cung cấp nguồn lực này cho đất nước, trong đo có cả cán bộ quản lý, lãnh đạo. Khi có đòi hỏi là lên đường, như vừa đây đã có một chiến sỹ của VNPT về làm giám đốc sở TT&TT của tỉnh.

Muốn có cán bộ giỏi thì chỉ huy VNPT phải nghĩ ra việc khó và giao cho nhân viên. Qua đó họ sẽ trưởng thành lên. Việc trung bình thì tạo nên người trung bình, việc khó thì tạo nên người giỏi, việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại. VNPT hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước, của ngành, của VNPT và hướng chuyên viên của mình vào đó. Việc khó và thách thức chính là cái nôi để đào tạo nhân viên thành những nhà quản lý, chỉ đạo xuất sắc.

Anh Thái – Chủ tịch, anh Liêm – Tổng giám đốc có ít thì cũng phải một nhiệm kỳ làm chỉ huy VNPT. Hãy theo công thức 1-3-5. Mỗi năm một dự án quan trọng, qua 5 năm là có 5 công trình quan trọng làm nền tảng phát triển VNPT. Trung bình 2 năm một dự án lớn để qua 5 năm là có 3 công trình lớn tạo nên sự thay đổi đột phá cho VNPT. 5 năm thì phải có 1 dự án để đời thay đổi toàn diện và căn bản VNPT. Sau 5 năm, VNPT phải có một diện mạo mới, với những không gian tăng trưởng mới, để alô không còn là nghề chính của VNPT nữa. Ngành của chúng ta đang thay đổi nhanh, rất nhanh, công thức 1-3-5 là tận gốc khả thi với VNPT.

Cán bộ lãnh đạo cấp đỉnh cao của VNPT đã được kiện toàn. Bây giờ là hành động và tạo nên kết quả. Nếu 1 năm, 2 năm, 3 năm và 5 năm tới mà VNPT không có sự thay đổi căn bản thì nghĩa là việc bổ nhiệm anh Huỳnh Quang Liêm hồi tháng 7/2021 và anh Tô Dũng Thái ngày hôm nay là thất bại của công tác cán bộ. Và trong đấy chịu trách nhiệm của anh Phạm Đức Long, trước này là Chủ tịch VNPT và lúc này là Thứ trưởng Bộ TT&TT, đã đề nghị nhân sự, của anh Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước đã lựa chọn và đề xuất, và của cả tôi nữa, với tư cách là Bộ trưởng của ngành TT&TT khi được tham vấn về lãnh đạo VNPT. Vậy là anh Thái, anh Liêm giờ đây trách nhiệm là rất cao vì đang cầm trong tay mình chuyên nghiệp của chúng tôi.

Tôi chúc anh Tô Dũng Thái, anh Huỳnh Quang Liêm và toàn bộ VNPT đoàn kết, đồng lòng, nhiều sức khoẻ, niềm vui và thành công, đưa VNPT thành một đơn vị vĩ đại, góp phần cao lớn vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước, chuyển đổi Việt Nam thành một quốc gia số. Qui mô của VNPT sau 5 năm nữa ít nhất phải gấp đôi, nghĩa là phải tăng trưởng 15%/năm. Đất nước muốn đạt mục tiêu do Đại hội XIII đặt ra thì phải tăng trưởng 7-7,5%/năm. Mà ngành ta là hạ tầng thì bao giờ cũng phải đi trước và tăng trưởng tối thiểu 2 lần tăng trưởng GDP.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định Chủ tịch VNPT – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác