Từ khóa: mua bán dữ liệu

5 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể – Tin Công Nghệ

5 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 5 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể – Tin Công Nghệ Tại Nghị quyết 27 được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 7/3, Chính phủ đã đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý mà