Từ khóa: cổng dịch vụ công quốc gia

Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử – Tin Công Nghệ

Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử – Tin Công Nghệ Bộ Công an đã cấp số định danh cá nhân cho khoảng 98 triệu công dân thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ TT&TT đã ghi nhận 1.019 cuộc tấn công