Từ khóa: App chống dịch chung

Cách tự sửa thông tin cá nhân trên ứng dụng PC-Covid – Tin Công Nghệ

Cách tự sửa thông tin cá nhân trên ứng dụng PC-Covid  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cách tự sửa thông tin cá nhân trên ứng dụng PC-Covid – Tin Công Nghệ Trong trường hợp ứng dụng hiển thị thông tin không chính xác, người dùng đã có thể tự cập nhật và chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp ứng dụng hiển

Người dùng có phải bật Bluetooth khi dùng ứng dụng PC-Covid không? – Tin Công Nghệ

Người dùng có phải bật Bluetooth khi dùng ứng dụng PC-Covid không?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Người dùng có phải bật Bluetooth khi dùng ứng dụng PC-Covid không? – Tin Công Nghệ Đây là câu hỏi của nhiều người khi mà trước đó ứng dụng Bluezone liên tục tự bật tính năng Bluetooth dù người dùng đã tắt. Đây là câu hỏi của nhiều người khi mà

Vì sao tất cả thẻ mã QR trên app PC-Covid đều có màu xanh? – Tin Công Nghệ

Vì sao tất cả thẻ mã QR trên app PC-Covid đều có màu xanh?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Vì sao tất cả thẻ mã QR trên app PC-Covid đều có màu xanh? – Tin Công Nghệ Đây là thắc mắc của nhiều người khi những người đã tiêm 1 mũi vắc xin, 2 mũi vắc xin, thậm chí chưa tiêm mũi vắc xin nào cũng đều nhận được thẻ