Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 – Tin Công Nghệ Ngày 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã ký ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022.

Hai mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 là tỷ lệ dân số có điện thoại sáng dạ đạt 85% và tỷ suất hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.

Chia sẻ, lan tỏa các câu chuyện chuyển đổi số của Việt Nam
Thí điểm mỗi thôn, bản thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng
Thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng NDXP để đẩy nhanh chuyển đổi số

 

Ưu tiên nguồn lực để đạt các chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số

Ngày 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã ký ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, bản địa đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu ái nguồn lực để đạt được những chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

85% dân số Việt Nam có điện thoại thông minh trong năm 2022
Mục tiêu đến hết năm 2022 là ít nhất 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản và tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 85%.

Bên cạnh các mục đích về phát triển hạ tầng số, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng xác định rõ các mục tiêu quan trọng trong năm nay về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, về phát triển Chính phủ số, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là đưa tỷ suất công ty công trực tuyến phát sinh giấy tờ đạt 80%; tỷ suất giấy tờ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả xử lý thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chánh tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022; đối với thủ tục hành chính thu nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022). 

Cùng với đó, tỷ suất báo cáo của các bộ phận hành chánh nhà nước được thực hành trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ bộ phận chính phủ cung cấp dữ liệu mở đầy đặn theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng). 

Về phát triển kinh tế số và xã hội số, các mục tiêu quan trọng gồm có: tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%, tỷ suất doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ suất doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%, tỷ trọng doanh số thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%, và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 – 70%. 

Phân công cụ thể nhiệm vụ tới từng thành viên Ủy ban

Theo kế hoạch, có 18 trọng trách trong tâm phân công các thành viên Ủy ban quốc gia trực tiếp chỉ đạo, đó là: Phổ cập điện thoại sáng dạ và cáp quang băng rộng toàn dân; Phổ cập danh tánh điện tử toàn dân; Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân; Phổ cập giấy tờ sức khỏe điện tử toàn dân; Phổ cập dạy học trực tuyến; Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phổ cập hóa đơn điện tử; Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ biến nghiệp vụ số;

Thúc đẩy toàn diện tất cả những phương thức phải trả số; Phát triển thương mại điện tử, thương mại số; Quy hoạch đô thị thông minh; Phát triển hệ thống tin tức báo cáo; Tăng cường nguồn lực chi nghiên cứu khoa học cho chuyển đổi số; Triển khai và dẫn vào khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp; Phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số.

 

Với mỗi nhiệm vụ kể trên, kế hoạch đều nêu rõ thành viên chủ trì, bộ phận phối hợp và mục tiêu, công việc cần thực hiện. Đơn cử như, nhiệm vụ phổ cập điện thoại sáng dạ và cáp quang băng rộng toàn dân sẽ do Bộ trưởng Bộ TT&TT chủ trì chỉ đạo, các địa phương phối hợp. Mục tiêu đến hết năm 2022 là ít nhất 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản và tỷ suất người dân có điện thoại thông minh đạt 85%.

Nhiệm vụ phổ cập danh tính điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT phối hợp thành lập Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước công dân và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh làm nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ được từ 15 – 20% người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

85% dân số Việt Nam có điện thoại thông minh trong năm 2022
Nhiệm vụ phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT kết hợp xúc tiến ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân (Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ phổ cập giấy tờ sức khỏe điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ TT&TT kết hợp xúc tiến ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, với mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân Việt Nam có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dấu sức khỏe người dân, mỗi bước thay thế y bạ giấy.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì lãnh đạo nhiệm vụ phổ cập dạy học trực tuyến, Bộ TT&TT kết hợp phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng đại học số và kho tài nguyên giáo dục số quốc gia. Phổ cập và duy trì một tỷ suất dạy học trực tuyến nhất định ngay khi khi dịch Covid-19 kết thúc. Xây dựng Đề án thí điểm triển khai 5 trường tham gia mô hình giáo dục đại học số trong huấn luyện nguồn nhân công công nghệ số phục vụ chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng định vị cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cắt cử Ban chỉ đạo chuyển đổi số của 30 bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành tập trung chỉ đạo.

Ban lãnh đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, bản địa nhận trách nhiệm điều phối, lãnh đạo triển khai, hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch; trong quý I/2022 phát hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ huy chuyển đổi số bộ, ngành, địa phương mình, trong đấy cụ thể hóa thực hành một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc diện Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc.

Ban lãnh đạo chuyển đổi số các bộ, ngành nhận trách nhiệm tổ chức, điều phối phát triển các nền tảng số quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Ban chỉ huy chuyển đổi số tỉnh, thành thị chỉ đạo tiến hành phần mềm các nền tảng số quốc gia trong phạm vi địa phương.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều hướng trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban. 

Vân Anh

chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, kế hoạch năm 2022

Nội dung Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác