Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia – Tin Công Nghệ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chính phủ vừa có quyết định thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu dân cư với những cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

 

Bộ, ngành quản lý cơ sở dữ liệu

Quyết định vừa ban hành nêu rõ nguyên tắc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành là các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành thị sẽ quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Khi có một trong những tin tức về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sinh thì phải bảo hiểm điều kiện theo quy định tại Nghị định 137 về thi hành Luật căn cước công dân.

Thủ tướng Chính phủ quy định về chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư
Kết nối, chia sẻ tin tức giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh minh họa: Digitmatter

Việc kết nối, chia sẻ tin tức công dân giữa các cơ sở dữ liệu phải được bảo đáp ứng mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của nước pháp luật hiện hành.

Quy định cũng nhấn mạnh, việc sử dụng tin tức công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sinh tuân thủ quy chế tại Điều 11 Nghị định số 137 (năm 2015) và Nghị định số 37 (năm 2021) của Chính phủ. Cụ thể là phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân và chỉ được dùng tin tức về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân để thi hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc xử lý thủ tục hành chính.

Chia sẻ tin tức công dân giữa các cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ tin tức về công dân cho cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng trung tâm công, hệ thống tin tức một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố để thi hành công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về y tế và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác cung cấp tin tức về công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy chế của luật pháp để bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp lúc của thông tin.

Các bộ, bộ phận ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, phố xá trực thuộc Trung ương chia sẻ dữ liệu tin tức công dân thuộc lĩnh vực quản lý để phục vụ giải quyết thủ tục hành chánh và công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

 

Phó Thủ tướng cũng đòi hỏi Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, bộ phận ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương thi hành việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

Đồng thời, Bộ Công an cũng chủ trì, kết hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo hiểm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân với cơ sở dữ liệu khác.

Quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, lưu giữ dữ liệu tin tức công dân để xử lý thủ tục hành chính, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.

Kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử

Quyết định nêu rõ, Bộ TT&TT chịu trách nhiệm đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, băng thông kết nối, quản lý, duy trì, vận hành phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã hoạt động ổn định, đáp ứng  yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sinh và các cơ sở dữ liệu khác, hệ thống thông tin trong bộ phận nhà nước và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội để phục vụ phát triển Chính phủ điện tử định hướng tới Chính phủ số, xúc tiến chuyển đổi số tại Việt Nam.

Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ và các bản địa hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, kết nối, chia sẻ.

Văn phòng Chính phủ duy trì Trục liên thông văn bản quốc gia đảm bảo yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, bộ phận ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các bản địa phục vụ giải quyết thủ tục hành chánh trên Cổng cửa hàng công quốc gia, Cổng đơn vị công và Hệ thống tin tức một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Duy Vũ

PC-Covid, kết nối dữ liệu, chính phủ điện tử, chính phủ số, Bộ TT&TT

Nội dung Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác