Từ khóa: Mạo danh

Lật tẩy website mạo danh cơ quan báo chí – Tin Công Nghệ

Lật tẩy website mạo danh cơ quan báo chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Lật tẩy website mạo danh cơ quan báo chí – Tin Công Nghệ Việc giả mạo, đưa thông tin dễ gây nhầm lẫn, hiểu sai của nhiều trang thông tin điện tử thời gian gần đây là hành vi mạo danh, đáng lên án và bị xử lý theo đúng quy