Từ khóa: fake news

Hình ảnh lan truyền về xác chết do Covid-19 tại TP.HCM là tin giả – VietNamNet

Hình ảnh lan truyền về xác chết do Covid-19 tại TP.HCM là tin giả  – VietNamNet

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hình ảnh lan truyền về xác chết do Covid-19 tại TP.HCM là tin giả – VietNamNet Người dân nên tỉnh táo và có thói quen kiểm chứng khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19.