Từ khóa: Mạng xã hội Việt Nam

Người Việt vẫn chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm công nghệ Việt Nam – Tin Công Nghệ

Người Việt vẫn chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm công nghệ Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Người Việt vẫn chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm công nghệ Việt Nam – Tin Công Nghệ Đó là trăn trở của ông Hà Trung Kiên – nhà sáng lập mạng xã hội Gapo tại Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Gapo hiện