Từ khóa: Lộ dữ liệu người dùng

Hacker công khai 200 dữ liệu được cho là của người dùng Bkav – Tin Công Nghệ

Hacker công khai 200 dữ liệu được cho là của người dùng Bkav  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hacker công khai 200 dữ liệu được cho là của người dùng Bkav – Tin Công Nghệ Khoảng hơn 200 dữ liệu được cho là của người dùng Bkav vừa bị chia sẻ trên R***forums – diễn đàn nơi các hacker thường xuyên buôn bán, chia sẻ dữ liệu. Đây được

Bkav xác nhận, xin lỗi vì để lộ lọt dữ liệu người dùng – Tin Công Nghệ

Bkav xác nhận, xin lỗi vì để lộ lọt dữ liệu người dùng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bkav xác nhận, xin lỗi vì để lộ lọt dữ liệu người dùng – Tin Công Nghệ Vụ lột lọt dữ liệu của Bkav khiến khoảng 200 người dùng các dòng sản phẩm khác nhau của tập đoàn này bị liên đới. Vụ lột lọt dữ liệu của Bkav khiến khoảng