Từ khóa: Dịch vụ nội dung số

Truyền hình FPT và ứng dụng FPT Play bất ngờ hợp nhất thương hiệu – Tin Công Nghệ

Truyền hình FPT và ứng dụng FPT Play bất ngờ hợp nhất thương hiệu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Truyền hình FPT và ứng dụng FPT Play bất ngờ hợp nhất thương hiệu – Tin Công Nghệ FPT Play và Truyền hình FPT vừa công bố hợp nhất thương hiệu, trở thành dịch vụ truyền hình FPT với tên chung mới là FPT Play. FPT Play và Truyền hình FPT