Từ khóa: dịch Covid-19 ở đà nẵng

Đà Nẵng tích hợp thông tin tiêm chủng vào mã QR, người dân dễ dàng đi lại – Tin Công Nghệ

Đà Nẵng tích hợp thông tin tiêm chủng vào mã QR, người dân dễ dàng đi lại  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Đà Nẵng tích hợp thông tin tiêm chủng vào mã QR, người dân dễ dàng đi lại – Tin Công Nghệ Ngay sau khi khai báo y tế trên ứng dụng được hướng dẫn, người dân sẽ nhận một mã QR để sử dụng trong quá trình đi lại. Ngay sau

Người dân Đà Nẵng đăng ký mua lương thực, thực phẩm trên ứng dụng – Tin Công Nghệ

Người dân Đà Nẵng đăng ký mua lương thực, thực phẩm trên ứng dụng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Người dân Đà Nẵng đăng ký mua lương thực, thực phẩm trên ứng dụng – Tin Công Nghệ Người dân đăng ký mua lương thực, thực phẩm trên ứng dụng và có thể tra cứu thông tin đơn hàng của mình. Người dân tại Đà Nẵng đăng ký mua lương thực,