Từ khóa: Cục trưởng Đỗ Công Anh

Ông Đỗ Công Anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tin học hóa – Tin Công Nghệ

Ông Đỗ Công Anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tin học hóa  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ông Đỗ Công Anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tin học hóa – Tin Công Nghệ Ông Đỗ Công Anh từng theo học Thạc sỹ về CNTT tại trường Đại học Tổng hợp Đông London (Anh) và hiện đang giữ vai trò Phó Cục trưởng phụ trách điều hành