Từ khóa: Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Việt Nam nên tái cân đối chính sách phát triển khoa học, công nghệ – Tin Công Nghệ

Việt Nam nên tái cân đối chính sách phát triển khoa học, công nghệ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam nên tái cân đối chính sách phát triển khoa học, công nghệ – Tin Công Nghệ Đây là khuyến nghị được các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra trong Báo cáo “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam” vừa công bố mới đây.