Từ khóa: chuyển đổi số bưu chính

Vụ Bưu chính của Bộ TT&TT có 2 cán bộ tập sự Phó Vụ trưởng – Tin Công Nghệ

Vụ Bưu chính của Bộ TT&TT có 2 cán bộ tập sự Phó Vụ trưởng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Vụ Bưu chính của Bộ TT&TT có 2 cán bộ tập sự Phó Vụ trưởng – Tin Công Nghệ Cùng với việc công nhận tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ với bà Vũ Thị Là, Bộ TT&TT cũng vừa công nhận tập sự Phó Vụ trưởng Vụ