Từ khóa: chất lượng mạng internet việt nam

Nhà mạng sẵn sàng phủ sóng vùng lõm, nhưng chờ địa phương mở lối – Tin Công Nghệ

Nhà mạng sẵn sàng phủ sóng vùng lõm, nhưng chờ địa phương mở lối  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhà mạng sẵn sàng phủ sóng vùng lõm, nhưng chờ địa phương mở lối – Tin Công Nghệ Ba mạng lớn đều khẳng định đã sẵn sàng phủ sóng vùng lõm theo yêu cầu Thủ tướng để phục vụ học sinh học online khi giãn cách, nhưng phải chờ địa phương