Từ khóa: căn cứ trên mặt trăng

Nhật Bản nghiên cứu sản xuất thực phẩm trên Mặt Trăng – Tin Công Nghệ

Nhật Bản nghiên cứu sản xuất thực phẩm trên Mặt Trăng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhật Bản nghiên cứu sản xuất thực phẩm trên Mặt Trăng – Tin Công Nghệ Chính phủ Nhật Bản và cơ quan vũ trụ nước này sẽ phối hợp với các công ty công nghệ và thực phẩm khởi động một nghiên cứu về việc phát triển nguồn thực phẩm bền