Từ khóa: Nhật Bản

Nhật Bản phá kỷ lục tốc độ Internet – Tin Công Nghệ

Nhật Bản phá kỷ lục tốc độ Internet  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhật Bản phá kỷ lục tốc độ Internet – Tin Công Nghệ Tốc độ của đường truyền mới gấp gần 2 lần kỷ lục trước đó, được thiết lập vào năm 2020. Tốc độ của đường truyền mới gấp gần gấp đôi kỷ lục trước đó, được thiết lập vào năm