Từ khóa: Buôn bán dữ liệu

Phải xử phạt nặng để răn đe việc buôn bán dữ liệu cá nhân – Tin Công Nghệ

Phải xử phạt nặng để răn đe việc buôn bán dữ liệu cá nhân  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phải xử phạt nặng để răn đe việc buôn bán dữ liệu cá nhân – Tin Công Nghệ Dữ liệu cá nhân của nhiều người dùng Việt Nam đang bị chiếm dụng trái phép, thậm chí buôn bán trên môi trường mạng. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối