Từ khóa: Bill Gates

Bill Gates dự đoán công nghệ này sẽ thay thế smartphone – Tin Công Nghệ

Bill Gates dự đoán công nghệ này sẽ thay thế smartphone  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bill Gates dự đoán công nghệ này sẽ thay thế smartphone – Tin Công Nghệ Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft đã dự đoán một loại công nghệ mới có thể thay thế smartphone trong tương lai. Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft đã dự

Bill Gates đặt kỳ vọng vào vũ trụ ảo – Tin Công Nghệ

Bill Gates đặt kỳ vọng vào vũ trụ ảo  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bill Gates đặt kỳ vọng vào vũ trụ ảo – Tin Công Nghệ Nhà sáng lập Microsoft nhận định trong vài năm tới hầu hết cuộc họp sẽ được tổ chức qua nền tảng metaverse, mang đến sự linh hoạt hình thức làm việc từ xa. Nhà sáng lập Microsoft nhận