Từ khóa: 5g là gì

5G tại Mỹ ‘treo đầu dê, bán thịt chó’? – Tin Công Nghệ

5G tại Mỹ ‘treo đầu dê, bán thịt chó’?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 5G tại Mỹ ‘treo đầu dê, bán thịt chó’? – Tin Công Nghệ Các hãng viễn thông Mỹ quảng cáo 5G tốc độ cao, phạm vi phủ sóng rộng song thực tế hoàn toàn trái ngược. Các hãng viễn thông Mỹ quảng cáo 5G tốc độ cao, phạm vi phủ sóng