Phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập – Tin Công Nghệ Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Một trong những ý kiến thành lập cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập là sử dụng công nghệ số vào việc khống chế tài sản, thu nhập phù phù hợp với Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý về gia sản ảo, tiền ảo
Xây dựng Nghị định quy định CSDL quốc gia về khống chế tài sản, thu nhập
19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tài sản, thu nhập

 

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt đề án thành lập cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đối tượng của đề án là các cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan khống chế tài sản, thu nhập; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan trong khống chế tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Quy chế kết hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đề án hướng tới xây dựng CSDL về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thiết lập hạ tầng CNTT, các quy trình, quy chế phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về danh sách khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cùng các quy chế khác liên quan để góp phần phòng ngừa, phát hiện, giải quyết tham nhũng.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2022 – 2023 là thành lập hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm phần mềm để cập nhật, tích hợp dữ liệu, kết nối, chia sẻ bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cùng với đó, thành lập cơ chế vận hành, quản lý khai thác CSDL quốc gia về khống chế tài sản, thu nhập. Phát triển, mở rộng hệ thống, đề xuất sửa đổi, bổ sung luật pháp có liên quan, tạo cơ sở thi hành việc kê khai, quản lý tài sản, thu nhập, trực diện trên hệ thống.

Với giai đoạn 2024 – 2025 , mục đích đặt ra là thi hành số hóa, cập nhật dữ liệu về kê khai gia tài tại các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tích hợp về CSDL quốc gia tại Thanh tra Chính phủ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quy chế kết hợp giữa các cơ quan khống chế tài sản, thu nhập.

 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với những hệ thống thông tin, cổng đơn vị công, CSDL quốc gia khác theo quy định. Trong đó, xong xuôi số hóa, lưu giữ 100% danh sách khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; hoàn thành việc kết nối giữa CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với các CSDL quốc gia khác có liên quan.

Phát triển, mở rộng việc khai thác CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; mỗi bước thay thế hồ sơ giấy truyền thống để hỗ trợ người có nghĩa vụ kê khai, các cơ quan, tổ chức, công ty trong việc khống chế tài sản, thu nhập, với mục đích đến năm 2025 đạt 50% trở lên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT, Bộ Công an hướng dẫn, kết phù hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc bảo vệ, an toàn, bảo mật, lưu trữ thông tin CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Vân Anh

kiểm soát tài sản, kê khai tài sản, chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số,

Nội dung Phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác