Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc – Tin Công Nghệ Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, mỗi bộ phận báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Báo Tin Công Nghệ đoạt giải A và C Giải báo chí quốc gia lần thứ XV
Báo chí tuyên truyền phòng trừ Covid-19 chủ động, chính xác, trách nhiệm
Niềm tin xã hội là 'vắc xin tinh thần' trong đại dịch Covid-19

 

Sáng nay (27/10), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học “Báo chí với trọng trách bảo quản nền tảng tư tưởng của Đảng”. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã đích thực là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những ý kiến sai trái, phản động, nội dung tin tức bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất gắn bó trong Đảng và xã hội.

Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp lúc những cá nhân xong xuôi xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó dự báo. 

Các thân thế thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên mọi những lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid-19, với phương thức, âm mưu tinh vi, xảo quyệt hơn…. 

Do đó, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các tin tức chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các tin tức xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đợt thứ XIII vào cuộc sống.

Để bảo quản nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần nâng cao chất lượng và đa chủng loại hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải cuốn hút nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII…

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là trọng trách quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả đồng bộ của ngành Tuyên giáo và các bộ phận chức năng, tạo thành thế trận ngày càng hoàn thiện; hệ thống các bộ phận thông tấn, báo chí là đội quân tiền phong dẫn đầu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên cả ba phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực diện đấu tranh, xử lý.

 

Vì vậy mỗi cơ quan báo chí cần là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững bền trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các ý kiến sai trái, thù địch. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đòi hỏi các cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.

Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và ngoài nước có tác động trực diện tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, chống lại các ý kiến sai trái, thù địch. 

Từ đó, chủ động cung cấp tin tức chính thống kịp thời cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, giải quyết đúng luật pháp đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang tin tức điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.

Ngoài ra, cần thực hành tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính  thống, “nhân cái đẹp để dẹp cái xấu”, đẩy lùi tiêu cực, lấn át các thông tin xấu độc. Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội thuộc dòng chảy chính trên mặt báo…

Gần 50 tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo đã đi sâu phân tích một số vấn đề lý luận về báo chí với trọng trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các ý kiến sai trái, thù địch; hiện trạng và những vấn đề đề ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, biện pháp nâng lên hữu hiệu đấu tranh bảo quản nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí.

Hương Quỳnh

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa, báo chí

Nội dung Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác