Con đường nào cho chuyển đổi số Việt Nam? – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Con đường nào cho chuyển đổi số Việt Nam? – Tin Công Nghệ Mỗi báo cáo sẽ nhìn nhận “con đường chuyển đổi số Việt Nam” dưới một góc nhìn khác nhau. Nhưng các con đường rồi cũng sẽ dẫn đến một điểm chung, đó là một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Mỗi báo cáo sẽ nhìn nhận “con đường chuyển đổi số Việt Nam” dưới một góc nhìn khác nhau. Nhưng các con đường rồi cũng sẽ dẫn đến 1 điều chung, đó là một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nhật Bản thành cường quốc công nghệ nhờ giải các ‘bài toán’ nội địa
Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều ngành nghề mới
Tái sinh từ “buôn thúng bán mẹt”

 

Theo nghiên cứu mức độ trưởng thành về số hóa của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ – SMB Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) của IDC – Cisco năm 2020, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có mức độ sẵn sàng chuyển đổi số nằm ở mức thấp nhất trong những quốc gia được khảo sát. 

Đánh giá chung cả của IDC – Cisco cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức Digital Indifferent (các đơn vị tập trung hiệu quả chi phí, chưa đầu tư vào chuyển đổi số, hầu hết các quy trình đều do con người thực hiện, thiếu chuyên môn số).

Sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức thấp
Nghiên cứu chừng độ trưởng thành về số hóa của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ – SMB Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) của IDC – Cisco năm 2020.

Nghiên cứu này cho rằng, do ảnh hưởng của Covid-19, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ít nhiều nhận thức được vai trò của công nghệ số phần mềm trong hoạt động sản xuất buôn bán của mình. Tuy nhiên, mức độ nhận thức và phần mềm còn nhiều khác biệt giữa các doanh nghiệp, giữa các lĩnh vực ngành nghề và cả giữa các vùng miền.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) gần đây cũng đã ban bố một báo cáo về chuyển đổi số Việt Nam. Để đánh giá hiện trạng chuyển đổi số Việt Nam, World Bank đã sử dụng 4 trụ cột là kết nối, làm chủ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ. 

Cách làm của World Bank là so sánh Việt Nam với 12 quốc gia và chọn ra 2 nhóm quốc gia. Trong đó, nhóm 1 (các quốc gia tương đương), cho dù là những nền kinh tế thu nhập bình quân và có thực trạng chuyển đổi số tựa như với Việt Nam, thí dụ như Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Thái Lan hay Philippines. Nhóm thứ hai là các quốc gia phát triển hơn như Singapore hay Hàn Quốc. 

Sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức thấp
Bảng đánh giá thực trạng chuyển đổi số Việt Nam do World Bank thực hiện với 4 trụ cột là kết nối, làm chủ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ.

Theo ông Jacques Morisset – Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản lý Chương trình Kinh tế Vĩ mô, Thương mại và Đầu tư của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, về kết nối, Việt Nam có thứ hạng kha khá tốt vì hầu hết người dân đều được tiếp cận với các công cụ số, Internet. 

Với trụ cột làm chủ, là những gì rồi cũng đều có thể thực hành với các công cụ số, Việt Nam chưa hiện diện thứ hạng thật tốt và cần thêm nghiệp vụ số cũng giống khung pháp lý quy chế hoạt động trong nền kinh tế số. 

Về đổi mới sáng tạo hay khả năng thích nghi với các công nghệ số, Việt Nam đã có 1 số tiến bộ nhất định và ở chính giữa trong các quốc gia được so sánh. 

Ở cột trụ cuối cùng là bảo vệ, kết quả của Việt Nam chưa đồng đều. Việt Nam có thứ hạng tương đối tốt về an ninh mạng, nhưng về truy cập dữ liệu, khả năng dữ liệu và tính liên thông của các trung tâm vận hành, Việt Nam có thứ hạng kha khá thấp so với các quốc gia khác.

 

Sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức thấp
Ông Jacques Morisset – Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản lý Chương trình Kinh tế Vĩ mô, Thương mại và Đầu tư của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Góp thêm góc nhìn về vấn đề này, ông Trần Hữu Quyền – Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (thành viên Tập đoàn VNPT), một chuyên gia về chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng, chuyển đổi số đã trở thành một phong trào được toàn xã hội đoái hoài và thúc đẩy hùng cường trong thời gian qua. 

Điều này giúp cho tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin tham chiếu về chuyển đổi số, cũng giống các bài học hiểu biết về chuyển đổi số trong nước và quốc tế, trên cơ sở đó thành lập lộ trình và triển khai chuyển đổi số phù hợp.

Việt Nam có một hạ tầng viễn thông, CNTT tốt. Không chỉ vậy, gần đây một số tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp số trong nước như VNPT, FPT, Base.vn,… đã và đang xây dựng phát triển và hoàn thiện các nền tảng chuyển đổi số, tạo thuận lợi và giúp các tổ chức doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số dễ dàng và nhanh chóng.

Sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức thấp
 Ông Trần Hữu Quyền – Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (thành viên Tập đoàn VNPT), chuyên gia về chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, theo anh Quyền, các tổ chức, doanh nghiệp cũng đã và đang đương đầu với ít nhiều khó khăn như năng lực công nghệ số, năng lực quản trị, năng lực tài chính, … và không thể không lên tiếng đến văn hóa doanh nghiệp, trong đó cần nhấn mạnh tới văn hóa chia sẻ, môi trường làm việc minh bạch. 

Một trong những nhân tố mang tính quyết định đến thành đạt của chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là ý chí của lãnh đạo. Do đó, trong những khó khăn khi thi hành chuyển đổi số tại Việt Nam, rào ngăn cản về con người vẫn là rào cản lớn nhất.

Bài tiếp:  Tìm nút thắt cho chuyển đổi số Việt Nam

Trọng Đạt

Chuyển đổi số, Kinh tế số, Xã hội số, Chính phủ số, World Bank, Ngân hàng Thế giới, Hiện trạng chuyển đổi số Việt Nam, Hướng đi chuyển đổi số Việt Nam, Jacques Morisset, Trần Hữu Quyền

Nội dung Con đường nào cho chuyển đổi số Việt Nam? – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác