Từ khóa: WiFi 6

Việt Nam lần đầu tiên có gói cước Internet 800 Mbp tích hợp WiFi 6 – Tin Công Nghệ

Việt Nam lần đầu tiên có gói cước Internet 800 Mbp tích hợp WiFi 6  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam lần đầu tiên có gói cước Internet 800 Mbp tích hợp WiFi 6 – Tin Công Nghệ Không chỉ có tốc độ truy cập lớn, gói cước tích hợp sẵn WiFi 6 còn có vùng phủ tốt hơn với nhiều thiết bị có thể truy cập đồng thời cùng