Từ khóa: Robot hỗ trợ nhân viên y tế

Robot Make in Vietnam trong cuộc chiến chống Covid-19 – Tin Công Nghệ

Robot Make in Vietnam trong cuộc chiến chống Covid-19  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Robot Make in Vietnam trong cuộc chiến chống Covid-19 – Tin Công Nghệ Những robot y tế VIBOT đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân, vật dụng y tế từ ngoài vào khu cách ly điều trị bệnh Covid-19 và ngược