Từ khóa: Quảng Nam triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử

Quảng Nam tiếp tục triển khai, quản lý khai báo y tế điện tử – Tin Công Nghệ

Quảng Nam tiếp tục triển khai, quản lý khai báo y tế điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Quảng Nam tiếp tục triển khai, quản lý khai báo y tế điện tử – Tin Công Nghệ Tỉnh Quảng Nam triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam có văn bản tiếp tục tuyên truyền, tiến hành và quản lý việc